Välkommen till Ångtåget uti Nora

Sommaren 2023


Sveriges äldsta järnväg, numera en museijärnväg som körs av oss frivilliga på

Nora Bergslags Veteran-Jernväg